Humboldt-Universität zu Berlin - Kultur-, Sozial- und Bildungswissen­schaftliche Fakultät - Porolissum

Cercetări anterioare


În 1980 Nicolae Gudea a executat săpături de amploare pe suprafaţa castrului roman, care în momentul respectiv era deja cunoscut pe baza descoperirilor anterioare din zona porţii principale şi a clădirii comandantului. Castrul a fost cercetat de N. Gudea prin secţiuni lungi, cu scopul de a clarifica structura interioară a fortificaţiei, iar acest demers a condus la identificarea unei clădiri adâncite la vest de la clădirea comandantului.Planul castrului roman
de la Porolissum (după Gudea)
Secţiunea din 1984


Piesele descoperite în clădirea adâncită au fost extraordinare pentru o clădire simplă; fragmentele de statuie, fragmentul de inscripţie şi bucăţile de tencuială au indicat o clădire cu o funcţionalitate specială. Pe baza acestor elemente a fost emisă ipoteza că este vorba despre un loc de adunare amenajat pentru adepţii cultului lui Mithras.


Statuie votivă de marmură descoperită în 1984
Relief de marmură descoperită în 1984

În 2008 a fost creat un nou proiect de cercetare cu scopul de a dezveli clădirea cercetată numai cu două secţiuni în 1984, precum şi acela de a obţine răspunsuri la întrebările legate de arhitectură, cronologie şi funcţionalitate. În momentul de faţă pentru o asemenea cercetare avem la dispoziţie metode moderne: înainte de începerea săpăturilor suprafaţa a fost cercetată cu metode geofizice (măsurători geomagnetice şi de electrorezistivitate). Structura de protecţie cu care a fost acoperită suprafaţa care urma să fie cercetată a avut rolul de a proteja elementele arhitectonice slab conservate.