Humboldt-Universität zu Berlin - Kultur-, Sozial- und Bildungswissen­schaftliche Fakultät - Porolissum

Campania din 2009


În cadrul primei campanii desfăşurate la Porolissum, în august 2009, au participat în jur de 40 studenţi din trei ţări membre UE: Germania, România şi Ungaria.
Das römische Kastell vom gegenüber liegenden Hügel aus gesehen - klicken zum vergrössern    BLick auf das einzige rekonstruierte Tor des Kastells - klicken zum vergrössern


După construirea structurii de protecţie, menită să protejeze săpătura, respectiv efectuarea măsurătorilor topografice pentru caroiaj, săpăturile au fost începute în patru casete, în fiecare dintre ele lucrând câte o echipă internaţională. Studenţii au avut posibilitatea de a parcurge toţi paşii necesari efectuării unei săpături arheologice: excavarea, şpăcluirea, diferitele metode de măsurători, întocmirea documentaţiei compuse din desenarea, fotografierea şi descrierea unităţilor stratigrafice, ridicarea şi ambalarea corectă a artefactelor. Studenţii de la facultatea de arhitectură au efectuat măsurători ale vestigiilor clădirilor romane, în timp ce studenţii de la restaurare au conservat materialul arheologic. Toţi participanţii au fost încurajaţi să participe şi la celelalte grupuri de muncă, cu scopul de a-şi crea o imagine despre metodele folosite în cadrul diferitelor ştiinţe auxiliare.
Beginn der Arbeiten auf der Grabungsfläche - klicken zum vergrössern    K09_03

Reinigung der Grabungsfläche als Vorbereitung der fotographischen Dokumentation - klicken zum vergrössern    K09_04

K09_05    K09_06

K09_07    K09_08

În cadrul prelucrării primare a materialului arheologic, piesele au fost spălate, sortate şi depozitate în vederea unei prelucrări ştiinţifice ulterioare. Artefactele speciale au fost desenate şi fotografiate.

Pe parcursul săpăturilor ne-am convins că podeaua clădirii s-a păstrat în condiţii bune, aflându-se la 4 metri adâncime faţă de nivelul de călcare actual, fiind realizată din cărămizi foarte îngrijit aşezate. Zidurile laterale s-au păstrat până la o înălţime de 1,7 metri, partea lor superioară fiind arcuită, şi probabil au susţinut un acoperiş format dintr-o structură de lemn. În pofida contextelor arheologice bine definite nu am identificat destul de multe ţigle, astfel problema acoperişului rămâne în continuare deschisă. În ceea ce priveşte funcţionalitatea clădirii, aceasta va fi stabilită pe baza rezultatelor campaniilor viitoare.

Ein Teil der beteiligten STudierenden - klicken zum vergrössern    Ein Teil der beteiligten STudierenden - klicken zum vergrössern

Săpătura şcoală a fost completată de numeroase excursii, în cadrul cărora am vizitat salinele de la Turda, minele de aur de la Roşia Montana, situate în Carpaţii Occidentali, castrul legionar de la Apulum (Alba-Iulia), Oradea, oraş celebru din cauza clădirilor secesioniste şi Cluj-Napoca, considerat metropola culturală a Transilvaniei.Despre campania din 2009 şi despre Porolissum găsiţi mai multe informaţii pe site-ul YouTube.