Humboldt-Universität zu Berlin - Kultur-, Sozial- und Bildungswissen­schaftliche Fakultät - Porolissum

Prelegeri


8. Decembrie 2009. Institutul Arheologic al Universităţii din Köln

Constanze Höpken - Manuel Fiedler
Weihnachtsnotizen zu Porolissum 2009

 

7. Januarie 2010. Institutul Winckelmann de la Universitatea Humboldt din Berlin

Veit Stürmer - Manuel Fiedler - Gregor Döhner
Porolissum 2009. Eine Lehrgrabung als Erasmus-Intensivprogramm der EU


12. Mai 2010. Universitate Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Loránt Vass
Cercetări noi în castrul de la Porolissum


27-30. Mai 2010. Complexul Muzeal Bucovina, Suceava
Conferinţa: 44. Sesiunea Naționala de Rapoarte Arheologice

Veit Stürmer - Szilamér Pánczél
Porolissum Proiect. Săpăturile de la clădirea C3 din castrul auxiliar de pe dealul Pomet.


4. Decembrie 2010. Muzeul Judeţean Mureş, Tărgu Mureş
Conferinţa: Defensive System, Military Infrastructure and Daily Life on the Borders of the Roman Empire
 
Gregor Döhner - Veit Stürmer
Recent Research in the Military Fort of Porolissum 


26-29. Mai 2011. Muzeul Naţional Bruckenthal, Sibiu 
Conferinţa: 45. Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice

Szilamér Pánczél
Porolissum Proiect. Săpăturile de la clădirea C3 din castrul auxiliar de pe dealul Pomet


4-6. Noiembrie 2011. Muzeul Tarisznyás Márton, Gheorgeni
Conferinţa: IX. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia

Pethe Mihály - Lenkey László - Pánczél Szilamér - Bajusz István
Porolissumi katonai tábor mágneses feltérképezése


3-5. Noiembrie 2011. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Conferinţa: Frontiers and Limits in Ancient Europe - The Roman Times

Szilamér Pánczél
Spatial Analysis and Functionality. Some Consideration Related to Recent Research in Porolissum5.-8.  Januarie 2012, 113th Annual Meeting of the Archaeological Institute of America, Philadelphia (Pennsylvania)
SESSION 4C Colloquium: Roman Dacia and Moesia: Developments in Archaeology and Heritage Preservation in Romania

Szilamér Pánczél
Searching for the Eastern Border of Roman Dacia

Constanze Höpken, Manuel Fiedler
How Public was Private Worshipping? The Evidence of Dacia
Publicaţii:


Rapoarte de săpătură:


N. Gudea, Á. Găzdac-Alföldy, Sz.-P. Pánczél, L. Vass, D. Petruţ, K.-B. Ötvös, G. Döhner, M. Fiedler, S. Jahns, V. Stürmer, Th. Fischer, C. Höpken, Ch. Merzenich, Zs. Vasáros, S. Cociş, C. Iov, D. Tamba,  35. Jac, com. Creaca, jud. Sălaj [Porolissum], Punct: Dealul Pomet, Dealul Ursoieş, Sector: Clădire C3, In: Ministerul Culturii si Patrimoniului National (Ed.), Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2009, Bucureşti, 2010, 103-104.

N. Gudea, I. Bajusz, S. Mustaţă, Sz. P. Pánczél, D. Petruţ, L. Vass, A. Dobos, Ü. Bencze, G. Döhner, M. Fiedler, S. Jahns, V. Stürmer, Th. Fischer, C. Höpken, Ch. Merzenich, Zs. Vasáros, 29. Jac, com. Creaca, jud. Sălaj [Porolissum], Punct: Pomet, Sector: Castrul roman – Clădirea C3, In: Ministerul Culturii si Patrimoniului National (Ed.), Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2010, Bucureşti, 2011, Add. 4-5.


Rapoarte preliminare:

G. Döhner, M. Fiedler, C. Höpken, Ch. Merzenich, Sz. P. Pánczél, V. Stürmer, Zs. Vasáros, Forschungen im Kastell von Porolissum. Bericht zur Kampagne 2009, Marisia  30, 2010, 115–126.

G. Döhner, M. Fiedler, C. Höpken, Ch. Merzenich, Sz. P. Pánczél, V. Stürmer, Zs. Vasáros,  Neue Forschungen im Kastell von Porolissum (Dakien, Rumänien). Bericht zur ersten Kampagne 2009, Kölner und Bonner Archaeologica (KuBA) 1, 2010, 95-104.

G. Döhner, M. Fiedler, C. Höpken, L. Lenkey, Ch. Merzenich, Sz.-P. Pánczél, M. Pethe, V. Stürmer, Zs. Vasáros, Zur Innenbebauung des Kastells Porolissum-Pomet (Dakien, Rumänien), In: N.  Man, Sz.-P. Pánczél (Ed.), Roman Dacia and Beyond, Târgu Mureş, 2012 (im Druck)