Humboldt-Universität zu Berlin - Kultur-, Sozial- und Bildungswissen­schaftliche Fakultät - Porolissum

Bibliografie introductivă

Dacia:
N. Gudea – Th. Lobüscher, Dacia. Eine römische Provinz zwischen Karpaten und Schwarzem Meer (Mainz 2006).

Porolissum:
N. Gudea, Das Römergrenzkastell von Moigrad-Pomet. Castrul roman de pe vârful dealului Pomet-Moigrad. Porolissum 1. Führer zu archäologischen Denkmälern in Dacia Porolissensis 5 (Zalău 1997).

Sanctuarele din Porolissum:
N. Gudea – D. Tamba, Heiligtümer und Militär in Porolissum, in: Zs. Visy (Hrsg.), Limes IX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies held in Pécs, Hungary, September 2003 (Pécs 2005) 471-483.
N. Gudea, Sanctuare si militari la Porolissum. Ephemeris Napocensis 13, 2003, 217.

Despre săpăturile din 1984:
N. Gudea, E. Chirilă, A.V. Matei, Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice executate la Moigrad (Porolissum) în anii 1983-1985. Acta Musei Porolissensis 10, 1986, S. 122.
N. Gudea, Despre un fragment de plăcută de marmoră cu reprezentarea cavalerilor danubieni de la Porolissum. Revista Bistritei 19, 2005, 70-72.