Humboldt-Universität zu Berlin - Kultur-, Sozial- und Bildungswissen­schaftliche Fakultät - Porolissum

2010-es ásatás


2010 augusztusában Porolissumban sor került a második régészeti kampányra, melyen 40 berlini, kölni, erfurti, budapesti és kolozsvári diák vett részt. Rajtuk kívül ausztráliai, kubai, dániai és németországi önkéntesek is segítették az ásatást.
 

klicken zum vergrössern    klicken zum vergrössern


A munkafolyamat a védősátor meghosszabításával kezdődött, mely a leletek az időjárási tényezőktől való megóvását hivatott szolgálni. A földalatti épület kutatása az előző évben megnyított négy szelvény folytatásával és négy új szelvény megnyításával történt.
 

klicken zum vergrössern    klicken zum vergrössern

   klicken zum vergrössern


A déli szelvénnyel sikerült a pinceépület déli sarkát elkapni, melynek az 5,50 x 22 méteres szerkezete még épségben fennállt. Egy pillér tartotta a lejtős talajra épített déli falat. Az építmény belsejében mindenütt, az épület kőfalának és ennek keleti, szomszédos építményének erős omlásrétege volt megfigyelhető.
Megállapíthattuk, hogy a padló egymás mellé helyezett cseréplapokből állt. A falvakolat nagyob darabjait a padlóra borulva találtuk. Az épület dél-keleti sarkában egy cserép vízvezetékcsövet találtunk, amelyet a déli falon vezettek keresztül.
 

klicken zum vergrössern    klicken zum vergrössern

   klicken zum vergrössern

   klicken zum vergrössern    klicken zum vergrössern


Az épület funkciója még tisztázatlan, mivel a pince nagy rész még feltáratlan. A szelvényeket szalma bálákkal fedtük be, hogy télen a falakat óvják.
 

klicken zum vergrössern    klicken zum vergrössern


Akárcsak az előző években, az ásatással párhuzamosan a leletek regisztrálása, a kerámia anyag mosása, szitálása, regisztrálása, rajzolása és fényképezése is folytatódott, az apró leleteket pedig restauráltuk és dokumentáltuk. Ezt egészítette ki az épület belsejéből vett talajminták paleo-botanikai elemzése: a mintákat átmostuk és a paleo-botanikai fontosságú maradványokat kiválogattuk.
 

klicken zum vergrössern    klicken zum vergrössern

   klicken zum vergrössern    klicken zum vergrössern

   klicken zum vergrössern    klicken zum vergrössern


A tanásatást a Nagybányára (Máramaros), Besztercére (Beszterce-Naszód megye) és Marosvásárhelyre (Maros megye) tett kirándulások tették teljessé.
 

klicken zum vergrössern    klicken zum vergrössern