Humboldt-Universität zu Berlin - Kultur-, Sozial- und Bildungswissen­schaftliche Fakultät - Porolissum

Előmunkálatok


Az 1980-as években Nicolae Gudea átfogó kutatásokat végzett a római tábor területén, amely a főkapunál és a parancsnoki épületnél folytatott korábbi feltárások révén már azelőtt ismert volt. Gudea hosszú kutatóárkokkal vizsgálta a tábort, hogy az erőd belső beépítettségét tisztázza, s ezek során a parancsnoki épülettől nyugatra egy földbemélyített épületet sikerült beazonosítania.A porolissum-i
római tábor alaprajza (Gudea után)
1984-es kutatóárok


A feltárt pincehelyiségből származó leletek egy egyszerű épülethez képest rendkívüliek voltak, a szobortöredékek, a felirat töredék és a vakolatdarabok egy különleges funkciójú épületre utaltak. Lehetségesnek tűnt, hogy egy, a Mithras-kultusz hívei számára kialakított gyülekezőhelyről van szó.


1984-ben talált fogadalmi márványszobor
1984-ben talált márványdombormű

2008-ben egy új projekt jött létre, melynek célja a hajdanán csak két kutatóárokkal vizsgált épület alapos feltárása, melynek során választ kapunk az építészeti, a kronológiai és funkcionalitást illető kérdésekre. Egy ilyen kutatáshoz napjainkban korszerű módszerek állnak rendelkezésünkre, a feltárások megkezdése előtt a területet geofizikai módszerekkel (geomágneses és talajellenálás mérések) vizsgáltuk. A feltárandó terület befedése a rossz megtartású építészeti elemek megóvását szolgálta.